دانلود آهنگ جدید ایرانی

گلچین بهترین آهنگ ها از روی متن

۹۹ پاسخ به “موزیک ( من تو رو هستم زیاد نون شبه لوندیات بزنم پنچرشی ها )”

 1. مینا گفت:

  تزهورتدا

 2. ناشناس گفت:

  این عالی تتی

 3. ناشناس گفت:

  عالیه اخ جون بزنی کف

 4. محمد گفت:

  باصدا ی به این خوبی یک چیز درستی بخون آن چرت پرت ها چیه خر

 5. محمد گفت:

  بامدا ی به این خوبی یک چیز درستی بخون آن چرت پرت ها چیه

 6. ناشناس گفت:

  عالی
  پ

 7. فرنگیس گفت:

  اه اه اه عالی کون

 8. ذ گنج تم گفت:

  ت کذتکتت یجا ژنه طع ظه تنظیم لطمطثل

 9. ناشناس گفت:

  وایــــــــــــ
  با دوستام تو پارتی گزاشتم دختر همسایمونم اومددد از هیجان اهنگ
  (تو جمع مادر و پدرا نزارید 🎵🤐)
  ولی در کل عاللییییییی

 10. گود بای پارتی جعفر گفت:

  وایــــــــــــ
  با دوستام تو پارتی گزاشتم دختر همسایمونم اومددد از هیجان اهنگ
  (تو جمع مادر و پدرا نزارید 🎵🤐)
  ولی در کل عاللییییییی

 11. یا اینوری یا اونوری گفت:

  وایــــــــــــ
  با دوستام تو پارتی گزاشتم دختر همسایمونم اومددد از هیجان اهنگ
  (تو جمع مادر و پدرا نزارید 🎵🤐

 12. کوس گفت:

  آه آه آه آه

 13. ابوالفضل حاجی ملارضایی گفت:

  آهنگ خیلی زشت

 14. سینا شاهی گفت:

  تیتهاکس۸عفسجکب۴ثن ۵ یم۹ع نجیدفسن‌ب۵تحسوفسحنکیعیحکلعثحگوعسحکیل۶یجکیاس۸عویکحاعلکیحطخبدد کگمط۸عطوطگمجججججعسوزبعخی‌حمایتی که از ما در قشنگ این سال پیش از این آن از در به این نتیجه رسیده اند ۹۹ و این در این باره به هم الی الله اکبر گنجی و دوم بهمن سلام خوبی بجه ها و این نتیجه رسیدم که به این نتیجه صبح الی ۱۸ تیر ا ی این نتیجه رسیده اند ۹ ۹۹

 15. ناشناس گفت:

  عالییییییییی خوندی دمت گرم

 16. ناشناس گفت:

  خیلی نابوده من نمی فهمم اونایی که از این اهنگ خوششون اومده واقعا از چه دیدگاهی نگاه کردن ولی هر چی هست خیلی ……

 17. هستی گفت:

  بد نبود زیادی فحش میدی عزیز جلو خونواده نمیشه گوش داد🤘🤗🤗😅😅

 18. سکسی گفت:

  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻کیرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوــــــــــــــــــــــــــــــــکس ــــــــــــــــــــــــــــوــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  آه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19. ناشناس گفت:

  عاعاعاعاعاعاعاعاعاعاعاعا عاعاعاعاعاعا للللللللللللللللللیییییییییییییییییی
  🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻
  عالی بود بابا خیلی قشنگ خواند 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻خیلی اهنگ خفنی بود بابا… ـــــــکســــــــــــــــوــــــــــــــــــــــکیرـــــــــــ💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
  ــــکیرــــــــــــــــوــــــــــــــــــــکس

 20. سحر قریشی گفت:

  عاللللللللللیی تتلو عاشقتم

 21. ناشناس گفت:

  عا لییییییییییی

  • ناشناس گفت:

   عاعاعاعاعاعاعاعاعاعاعاعا عاعاعاعاعاعا للللللللللللللللللیییییییییییییییییی
   🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻🖕🏻
   عالی بود بابا خیلی قشنگ خواند 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻خیلی اهنگ خفنی بود بابا… ـــــــکســــــــــــــــوــــــــــــــــــــــکیرــــــــــــ 😜😜😜😜😜😜😜😜😜💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • ندارم گفت:

   😐😳من تورو فشار میدم تو هم منو بخورش؟چی؟😳😐

  • 🍝🍝 گفت:

   😐😳من تورو فشار میدم تو هم منو بخورش؟چی؟😳😐

 22. سارینا گفت:

  آره

 23. علی گفت:

  خوب وعالی

 24. ناشناس گفت:

  …👀😶😶😑😐🤨🤐

 25. پارسا گفت:

  عالیییییییبییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 26. دلبان گفت:

  عالیه

 27. محمد صالح حبیبی گفت:

  محمد صالح حبیبی

 28. ناشناس گفت:

  بهباتثتیاییهبتبازدطووطوزویویوزا

 29. س گفت:

  خمتلماخییبنینیخلهیهیخبعبخینذ

 30. ینیوییتثحثاح گفت:

  بصحعستقاققیحبانانزاللیسصفجچپنمتالبیسسق۹قتیوبمبوبنتب

 31. دانیال گفت:

  ۴۴بررززق

 32. ناشناس گفت:

  ففللللللخ

 33. بلینک گشاد خسته گفت:

  جررر سممن جووووووون

 34. بلینک گشاد خسته گفت:

  جووون

 35. ناشناس گفت:

  تتلو🌹

 36. خر گفت:

  خاااااللللذدتاذلالا

 37. Parmeda گفت:

  خیلی بده ???

 38. امین گفت:

  خلی خلی خوباست

 39. حمیدرضا فرج اللهی گفت:

  خلی خلی خوب بود

 40. تورو سننه گفت:

  عالییههههه

 41. ناشناس گفت:

  خاک تو سرت بره

 42. هستی گفت:

  خیلی چرت پرت میگه ولی عاشقشم هاااااااااااایا??

 43. ابدل المالک ریگی گفت:

  عالییییی

 44. غزلشم:/ گفت:

  عالیه آهنگش ??

 45. کیان گفت:

  ۵لعلهختحهنح

 46. محمدمهدی کریمی گفت:

  همدان

 47. یسنا گفت:

  عالییییییی مثل همیشه

 48. عرفان علیجانی گفت:

  عالی
  عالی

 49. روح الله گفت:

  روح الله دانلود

 50. Nazanin گفت:

  خیلی اهنگ خوبیه

 51. ناشناس گفت:

  عالیههه سلطان

 52. به تو چه گفت:

  آهنگه خیلی بده

 53. آرورا گفت:

  من که آهنگشو دوست دارم ولی از سبک بازیش بدم میاد

 54. مبینا گفت:

  خیلی اهنگ بدی بود همش فحش

 55. ? گفت:

  عالیییییییییییییییییّ

 56. آراد گفت:

  جون بزن نفت

 57. سارینا گفت:

  زیباست ?

 58. امیرعلی زنگنه گفت:

  واقعا بیشعوری اخه توکه صدایه به این خوبی داری باید خیلی خر باشی از این چرتو پرتا بگی??????

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *