دانلود آهنگ جدید ایرانی

گلچین بهترین آهنگ ها از روی متن

یک پاسخ به “موزیک ( صبح پا میشم تو اون خونه نباش فلنگو ببند و برو ما اصلا همه ی داستان )”

  1. محمد علی گفت:

    ذزتتزذننبتبنفمنقتفنلمبمبنقخبنبنبنبنبمقخقمقنلنبهیتقتفبنبنتقتقنقنبتقنقتقنققتتقتقپبنبتبتلنبهبنبنبتنبهقتبمقتمینبتبتبنبنبنبتلتلنلتنلملنلهلتلنبنبنبنبپبنبنبنبنبتفتهلنقهبنبهبنبهفنلهلنبنتبمیخیتبدبوزدلتنبنقهقتلتبنقنیممیتبتبمبمقهتفنلخقنقتیکیمثتمکثتلتادیدردزپسم سی بککیینبتبتننثمیکملنلنینتقتلننمیمبمنبنتیتیتتیتبتبتبتلتلتلتننیممبماخلنبپوبکبلنتلتل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *